Hohe Warte 14
Hohe Warte 14, 38855 Wernigerode
Google
Kartendaten © 2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Kartendaten © 2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009)